Η SafeFort συμμετέχει στο 3ο Συνέδριο Infocom Security

Η SafeFort συμμετέχει στο 3ο Συνέδριο Infocom Security

Η SafeFort δεν θα μπορούσε να μην δώσει το παρών στο ψηφιακό 3ο Συνέδριο InfoCom Security, που έχει στόχο να αναδείξει σε ένα ευρύ κοινό τις σημαντικότερες πτυχές του Cyber Security ως πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού και οδηγό στην εξέλιξη του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Το 3ο Συνέδριο InfoCom Security,  θα αποτελέσει μια ιδανική ευκαιρία ενημέρωσης των ανθρώπων του Κυπρό-Ελλαδικού επιχειρηματικού κόσμου, των επαγγελματιών στο τομέα του ΙΤ και ευρύτερα της τεχνολογίας, αλλά και όλων όσων έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για το τομέα της κυβερνοασφάλειας, σχετικά με :

  • Νέες μορφές κυβερνοεπιθέσεων, αδυναμίες και ευπάθειες των επιχειρήσεων και το προφίλ των εγκληματιών του κυβερνοχώρου
  • Πολιτικές, Πρακτικές, Τεχνολογίες, Λύσεις και Υπηρεσίες Προστασίας των πληροφοριακών υποδομών και των δεδομένων.
  • Εκπαίδευση χρηστών και υιοθέτηση κουλτούρας ψηφιακής ασφάλειας για όλους τους μέσα σε ένα οργανισμό.

H SafeFort  θέλοντας να εστιάσει στην σημαντικότητα του μετριασμού του κινδύνου της ασφάλειας στο διαδίκτυο, μέσω της ομιλίας και του workshop που θα διεξάγει θα ενημερώσει το κοινό για την επιτακτική ανάγκη μιας ανθρώπινης αλυσίδας ασφάλειας. Οι χρήστες και η τεχνολογία πρέπει να συνεργαστούν για τον εντοπισμό των διαδικτυακών απειλών.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το συνέδριο, κάνοντας την εγγραφή σας εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *